Object structure
Name:

KZG, V 20 B, profil archeologiczny N wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka V 20 B

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

20

Site-locality-quarter:

B

Site-locality-depth:

104,25-102,25 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil archeologiczny (północny) wykopu– warstwy: 509 – szara ziemia, niezbyt zbita, z bryłkami zaprawy wapiennej, 510 – szarobrunatna ziemia z nielicznym orsztynem o strukturze drobnoziarnistej, 511 – żółtawoszara ziemia z nielicznymi węglami drzewnymi, 514 – rdzawa ziemia z dużą ilością węgli drzewnych (przepalona glina), 515 – żółtawa, z domieszką iłu ziemia z węglami drzewnymi, bardzo spoista, 520 – rdzawo-popielate iły, zbite, w części stropowej z domieszką piasku, 521 - żółty piasek z orsztynem, 522 – popielatordzawe iły, 523 – konstrukcje kamienne, 526 – fundament (piaskowiec łączony zaprawą), 532 – konstrukcje drewniane

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Frydryszak, Lidia

Data:

1992 ; 7.08.1992

Accession number:

TDR/1992/47

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny ; konstrukcje kamienne ; konstrukcje drewniane

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: