Object structure
Name:

KZG, V 14 D, 15 C D, profil archeologiczny W wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartki V 14 D, 15 C D

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

14, 15

Site-locality-quarter:

14 D, 15 C D

Site-locality-depth:

104,92-101,22 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:20; profil archeologiczny (zachodni) wykopu – warstwy: 01 – humus, 02 – brunatna ziemia- wypełnisko 07, 03 – ciemnoszara – wypełnisko 07, 04 – brunatno-czarna – wypełnisko 07, 05 – ciemnoszara¬- wypełnisko 07, 06 – ciemnoszara- wypełnisko 07, 07 – cięcie wkopu, 08 – wypełnisko 09, 09 – cięcie wkopu, 010 – jasnobrązowa ziemia, 011 – ciemnobrunatna ziemia z węglami, 012 – jasnobrunatna z kamieniami, 013 – szara ziemia z kamieniami, 014 – jasnobrązowa, 015 – szara ziemia – wypełnisko 067, 016 – ciemnoszara ziemia, 017 – okrzeski z zaprawą, 018 – jasnożółty piasek, 020 – ciemnobrunatna – wypełnisko 07, 021 – jasnoszara ziemia z wkładkami piasku, 022 – szara ziemia z licznymi węglami, 023 – szarożółty piasek, 024 – szara ziemia z węglami, 025 – warstwa kamieni średniej wielkości, 026 – brązowa, gliniasta z przepalonym drewnem w spągu, 027 – szara ziemia – wypełnisko 028, 028 – cięcie wkopu, 029 – szara ziemia – wypełnisko 030, 030 – cięcie wkopu, 031 – szara ziemia- wypełnisko 032, 032 – cięcie wkopu, 033 – jasnobrązowa ziemia z fragmentami kości – wypełnisko 034, 034 – cięcie wkopu, 035 – brązowoszara ziemia z kamieniami, 036 – brązowa i pomarańczowożółta ziemia z uwarstwieniami i kamieniami, 037 – brązowa ziemia z gliną, piaskiem i kamieniami, 038 – skupisko dużych kamieni we wkopie 039, 039 – cięcie wkopu, 040 – szarożółte piaski warstwowane, 041 – szara ziemia z kamieniami i zbutwiałym drewnem, 042 – pomarańczowa glina z dużymi kamieniami i zbutwiałym drewnem, 043 – konstrukcje drewniane w ciemnobrązowej ziemi, 049 – ciemnoszara ziemia – wypełnisko grobu 15/60, 050 – szkielet z grobu 15/60, 051 – cięcie grobu 15/60, 067 – wkop grobowy w NE części działki

Research Manager/ Creator of Collection:

Dąbrowska, Iwona ; Dąbrowski, Krzysztof

Author (of drawing, photo, record):

Dąbrowska, Iwona

Data:

1960 ; 9.07.1960

Accession number:

TDR/1960/463

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny ; konstrukcje drewniane ; grób

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: