Object structure
Name:

KZG, V 16 B D, 21 B, profil archeologiczny wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka V 16 B D, 21 B

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

16, 21

Site-locality-quarter:

16 B D, 21 B

Site-locality-depth:

104,26-101,21 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:20; profil archeologiczny wykopu – warstwy: 01 – humus, 02 – szara ziemia, 03 – przepalona, czarna ziemia, 04 – fragmenty przepalonego drewna z pomarańczową glinką, 05 – cięcie wkopu, 06 – kamienie na stropie wkopu 05, 07 – czarna, przepalona ziemia- wypełnisko 05, 08 – przepalone drewno 05 i kamienie 021 w czarnej ziemi – spąg 05, 09 – szarobrązowa ziemia, 010 – węgle drzewne i polepa, 011 – brązowoszara ziemia, 012 – „cięcie” zagłębienia, 013 – szara ziemia- wypełnisko 012, 014 – ciemnoszara ziemia- wypełnisko 012, 015 – brunatnoszara ziemia- wypełnisko 012, 016 – fragmenty przepalonego drewna i kamienie w 012, 017 – ciemnobrunatna ziemia w spągu 012, 018 – żółtobrązowa ziemia z żelazistymi naciekami, 019 – pomarańczowa glina, 020 – piasek calcowy i niebieskawy ił, 021 – konstrukcje kamienne

Research Manager/ Creator of Collection:

Dąbrowska, Iwona ; Dąbrowski, Krzysztof

Author (of drawing, photo, record):

Dąbrowska, Iwona

Data:

1961

Accession number:

TDR/1961/497

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny ; konstrukcje kamienne

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: