Object structure

Name:

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu (szkic)

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 302 C

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

302

Site-locality-quarter:

C

Site-locality-depth:

103,37-103,10 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan archeologiczny wykopu (szkic)

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek (częściowo) barwny; skala: 1:10; plan archeologiczny wykopu (szkic) – warstwy: 15 – wypełnisko wkopu fundamentowego kościoła drewnianego „A”, 15b – ślad deski szalującej, 105 – cięcie jamy, 106 – wypełnisko jamy 105, 111 – cięcie jamy, 112 – wypełnisko jamy 111, 113 – cięcie jamy, 114 – wypełnisko jamy 113, 164 – piaski pylaste barwy jasnoszaro-rudawej, 364 – ława fundamentowa kolegiaty (N), 457 – cięcie jamy, 458 – wypełnisko jamy 457, 459 – cięcie jamy, 460 – wypełnisko jamy 459, 461 – cięcie jamy, 462 – wypełnisko jamy 461, 463 – cięcie jamy, 464 – wypełnisko jamy 463

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Gajewski, Leszek

Data:

1992 ; 11.07.1992

Accession number:

TDR/1992/6

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; plan archeologiczny ; kościół drewniany ; kościół kamienny ; kolegiata ; fundamenty

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: