Object structure
Name:

KZG, VI 302 C, profil archeologiczny N wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 302 C

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

302

Site-locality-quarter:

C

Site-locality-depth:

103,73-102,93 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu (świadka)

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil archeologiczny (północny) wykopu (świadka) – warstwy: 7 – brązowe piaski z węglami, 10 – szarożółta ziemia, 12 – ciemnoszary piasek z domieszką substancji organicznych, 15 – wypełnisko wkopu fundamentowego kościoła drewnianego „A”, 15b – ślad deski szalującej, 16 – cięcie wkopu fundamentowego kościoła „A”, 84 – ciemnobrunatna z pojedynczymi węglami, 85 – szare piaski z zaciemnieniami, 86 – ciemnobrunatna z kawałkami węgla w stropie, 115 – cięcie wkopu fundamentowego pod „emporę” kolegiaty, 164 – szaro-rudawe piaski pylaste, 185 – ciemnoszare piaski pylaste

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Filipowicz, Izabela

Data:

1991 ; 20, 22.07.1991

Accession number:

TDR/1991/39

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny ; kościół drewniany ; kościół kamienny ; kolegiata ; empora ; fundamenty

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: