Object structure

Name:

KZG, VI 301 D, 302 C D, plan (szkic) archeologiczny wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 301 D, 302 C D

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

301, 302

Site-locality-quarter:

301 D, 302 C D

Site-locality-depth:

103,60-103,30 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan archeologiczny wykopu (szkic)

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek czarno-biały; plan archeologiczny wykopu (szkic) – warstwy: 91 (=178) – jasnoszare piaski – wypełnisko jamy 179, 92 (=179) – jama posłupowa, 158 – szarobrązowa ziemia – wypełnisko jamy 160, 159 – ślady kory – wypełnisko jamy 160, 160 – jama posłupowa, 161 – gliniasta ziemia – wypełnisko jamy 162, 162 – jama posłupowa, 163 – kretowina, 175 – wypełnisko jamy 176, 176 – jama posłupowa

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Gajewski, Leszek

Data:

1991 ; 9, 17.07.1991

Accession number:

TDR/1991/34

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; plan archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: