Object structure
Name:

KZG, VI 302 A C, 402 A, profil archeologiczny N wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 302 A C, 402 A

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

302, 402

Site-locality-quarter:

302 A C, 402 A

Site-locality-depth:

104,86-103,98 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:20; profil archeologiczny (północny) wykopu – warstwy: 302 A C: 01 – humus, 04 – rumosz z rozłożoną zaprawą, 05 – jasnobrązowa, gliniasta ziemia, 06 – żółty piasek, 07 – szara ziemia z dużą ilością węgli, 09 – rumosz w szarożółtym piasku, 010 – cięcie wkopu, 011 – ciemnobrunatna ziemia – wypełnisko wkopu 010, 021 – szarożółty piasek z węglami, 022 (=5) – żółtoszara ziemia; 402 A : 01 – humus, 04 – drobny rumosz z zaprawą, 09 – żółtoszary piasek z kamieniami, 07 – szara ziemia z węglami, 010 – cięcie wkopu, 011 – szara ziemia (wypełnisko 010), 012 – brunatna ziemia z kamieniami, 013 – żółtoszara ziemia z kamieniami i węglami, 022 – szara ziemia

Research Manager/ Creator of Collection:

Dąbrowska, Iwona ; Dąbrowski, Krzysztof

Author (of drawing, photo, record):

Krzyszczuk, Irena

Data:

1958 ; 1.09.1958

Accession number:

TDR/1958/77

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: