Object structure

Name:

KZG, VI 301 C, profil archeologiczny W wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 301 C

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

301

Site-locality-quarter:

C

Site-locality-depth:

103,83-101,70 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil archeologiczny (zachodni) wykopu – warstwy: 5 – jasne piaski drobnoziarniste, 7 – brązowoszare piaski z dużą ilością węgla, 10 – szara gliniasto-piaszczysta warstwa nasypowa, 15 – wypełnisko wkopu fundamentowego kościoła „A” (drewnianego), 15b – belka szalująca, 16 – cięcie wkopu fundamentowego kościoła „A”, 17 – wypełnisko wkopu fundamentowego ławy południowej (S) kościoła kamiennego – kolegiaty (516), 42 – gliniasto-piaszczysta ziemia z kamieniami, 59 – ciemne piaski ilaste i faszyna, 347 – konstrukcje drewniano-kamienne, 516 – ława S kolegiaty, 590 – cięcie wkopu fundamentowego pod ławę S (516), 595 – szarobrunatne iły, 596 – brunatno-szara ziemia – wypełnisko wkopu 597, 597 – cięcie wkopu

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Filipowicz, Izabela

Data:

1992 ; 20-22.07.1992

ID:

TDR/1992/23

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny ; kościół drewniany ; kościół kamienny ; kolegiata ; fundamenty ; konstrukcje drewniano-kamienne

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: