Object structure
Name:

KZG, VI 301 A, profil archeologiczny S wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 301 A

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

301

Site-locality-quarter:

A

Site-locality-depth:

103,80- 102,54 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil archeologiczny (południowy) wykopu – warstwy: 115 – cięcie wkopu pod fundament „empory” kolegiaty, 183b – wypełnisko wkopu pod fundament „empory”, 414 – żółtoszare, sypkie piaski z węglami drzewnymi, 419 – cięcie grobu 3/92, 420 – wypełnisko grobu 3/92, jasno-żółtawe piaski, 446 – wypełnisko wkopu fundamentowego pod ławą S (516), 478 – żółty zielonkawo-szary piasek ilasty z orsztynem, bardzo zbity, 479 – jasnożółto-szare piaski drobnoziarniste, 480 – ciemnopopielate iły z węglami drzewnymi, 484 – szarobrunatna ziemia z węglami drzewnymi

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Bielawska, Katarzyna

Data:

1992 ; 24.07.1992

Accession number:

TDR/1992/32

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny ; kolegiata ; empora ; grób

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: