Object structure

Name:

KZG, V 20 B, VI 301 A, profil archeologiczny E wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartki V 20 B, VI 301 A

Site-locality-sector:

V, VI

Site-locality-ar:

V 20, VI 301

Site-locality-quarter:

V 20 B, VI 301 A

Site-locality-depth:

104,39-101,87 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil archeologiczny (wschodni) wykopu – warstwy: 446 – wypełnisko wkopu fundamentowego kościoła kamiennego, 446a – cięcie wkopu fundamentowego, 509 – zasypisko po badaniach 1958-1965, 511 – żółtoszare piaski, 514 – rdzawoszare piaski z domieszką iłu i orsztynem, 515 – żółto-rdzawe piaski z dużą ilością iłu, 516 – kamienie fundamentu ławy południowej kolegiaty, 520 – rdzawo-szare iły, 521 – żółte piaski drobnoziarniste, 522 – rdzawoszare iły, 523 – konstrukcje kamienne, 526 – fundament „aneksu” – piaskowce z zaprawą, 532 – poziome konstrukcje drewniane, 534 – jasnopopielate iły z domieszką piasku

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Frydryszak, Lidia

Data:

1992 ; 17-19.08.1992

ID:

TDR/1992/60

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny ; konstrukcje kamienne ; kolegiata ; fundamenty ; konstrukcje drewniane

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: