Object structure
Name:

KZG, VI 301 D, profil archeologiczny S wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 301 D

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

301

Site-locality-quarter:

D

Site-locality-depth:

ok. 103,30-102,35 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu (z planikami i profilami poszczególnych jam posłupowych)

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:20, 1:10; profil archeologiczny (południowy) wykopu (z planikami i profilami poszczególnych jam posłupowych) – warstwy: 42 – gliniasty piasek o charakterze nasypowym, 44 – rozłożona deska pozioma, 44a – cięcie, 44b – zagłębienie z dużą ilością spalenizny, 45 – wypełnisko jamy 45a, 45a – jama posłupowa, 46 – wypełnisko jamy posłupowej, 46a – cięcie jamy posłupowej, 47 – wypełnisko jamy posłupowej, 47a – cięcie jamy posłupowej, 48 – wypełnisko jamy posłupowej, 48a – cięcie jamy posłupowej, 49 – wypełnisko jamy posłupowej, 49a – cięcie jamy posłupowej, 59 – ciemne piaski ilaste i faszyna

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Kędzierski, Adam

Data:

1986 ; 14-15.08.1986 ; 1987 ; 20-21.09.1987

Accession number:

TDR/1986/4

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny ; plan archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: