Object structure
Name:

KZG, VI 301 D, 302 C, profil archeologiczny E wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartki VI 301 D, 302 C

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

301, 302

Site-locality-quarter:

301 D, 302 C

Site-locality-depth:

103,65-102,41 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil archeologiczny (wschodni) wykopu – warstwy: 1, 2 – zasypisko po badaniach 1958-1965, 3 – wypełnisko wkopu nowożytnego, 5 – jasne piaski, 7 – piaski brązowawe, warstwa wegetacyjna, 8 – piaski jasnożółte, 9 – piaski bardzo jasnożółte, 10 – szare gliniaste piaski nasypowe, 11 – rudawe piaski zorsztynowane, spoiste w partii dolnej – plażowe, pylaste, 12 – ciemnoszare piaski ilaste z węglem drzewnym i orsztynem, 13 – brunatne piaski o znacznym udziale substancji organicznych (wypełnisko zagłębienia terenu), 57 – szarobrunatne piaski z domieszką węgla i popiołu, 61 – brunatna ziemia z dużą ilością szczątków organicznych, 70 – słabo spiaszczony torf lub gytia

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Krakowiak, Marianna

Data:

1985 ; 19.09.1985

Accession number:

TDR/1985/38

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: