Object structure
Name:

KZG, VI 301 B D, profil archeologiczny N wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartki VI 301 B D

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

301

Site-locality-quarter:

B D

Site-locality-depth:

104,80-103,30 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:20; profil archeologiczny (północny) wykopu – warstwy: 01 – humus, 023 – ciemnobrunatno-szara ziemia z kamieniami, 029 – drobne kamienie w szarożółtym piasku, 032 – przepalona glina, 034 – ciemnoszaro-brunatna ziemia, 049 – żółty piasek z kamieniami, 050 – ciemnoszara ziemia z kamieniami, 051 – wkładka jasnego piasku, 052 – kamienie w żółtoszarej ziemi, 053 – jasnobrunatna ziemia, 054 – czarna, przepalona ziemia, 055 – brunatnożółta ziemia, 056 – szarożółty piasek – wypełnisko wkopu pod emporę, 183 – fundament empory

Research Manager/ Creator of Collection:

Dąbrowska, Iwona ; Dąbrowski, Krzysztof

Author (of drawing, photo, record):

Prządek

Data:

1958 ; 9.07.1958

Accession number:

TDR/1958/176

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny ; empora kolegiaty

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: