Object structure
Name:

KZG, VI 301 D, profil archeologiczny N wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 301 D

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

301

Site-locality-quarter:

D

Site-locality-depth:

103,57-102,85 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil archeologiczny (północny) wykopu – warstwy: 5 – jasne piaski, 7 – piaski brązowawe- warstwa wegetacyjna, 10 – szary piasek nasypowy, 15 – wypełnisko wkopu fundamentowego kościoła „A” (drewnianego), 15b – ślad po desce, 16 – cięcie wkopu fundamentowego, 85 – szare piaski pylaste z grudkami węgla, 164 – jasnoszare piaski pylaste, 165 – ciemnoszara ziemia z próchnicą i węglami, 166 – jasne, przemyte piaski, bardzo sypkie, 167 – warstewki z orsztynem i żółtymi przekładkami, 168 – warstwa kulturowa, 185 – szare piaski między 15b a warstwą 86

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Gajewski, Leszek

Data:

1991

Accession number:

TDR/1991/32

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny ; kościół drewniany

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: