Object structure
Name:

KZG, VI 301 D, profil archeologiczny N wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 301 D

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

301

Site-locality-quarter:

D

Site-locality-depth:

103,78-102,51 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil archeologiczny (północny) wykopu – warstwy: 1, 2 – zasypisko po badaniach 1958-1965, 3 – zasypisko wkopu nowożytnego, 3a – wypełnisko jamy 4a, 4 – cięcie wkopu nowożytnego, 4a – cięcie jamy, 5 – drobnoziarniste jasne piaski z bryłkami orsztynu, 7 – piaski brązowawe – warstwa wegetacyjna, 12 – ciemnoszare piaski ilaste z węglem drzewnym i orsztynem, 42 – gliniasty piasek o charakterze nasypowym, 50 – jasnobrązowe piaski z węglami drzewnymi – lokalne zagłębienie, 51 – warstwa spalenizny, gytia, popiół, fragmenty plecionki – zasypisko jamy, 52 – sypki drobnoziarnisty piasek (wypełnisko prostokątnego zagłębienia), 52a – cięcie prostokątnego zagłębienia, 53 – jasnożółte, sypkie, drobnoziarniste piaski, 54 – sypkie, drobnoziarniste pyły piaszczyste ze szczątkami organicznymi, węglem drzewnym i grudkami orsztynu, barwa szarobrunatna, 55 – bardzo drobnoziarniste, mało spoiste brunatne piaski z materiałem organicznym, 56 – nieintensywna spalenizna, 57 – szarobrunatna ziemia z domieszką węgla i popiołu, na dnie – zbutwiałe szczątki roślin, 58 – żółty piasek pylasty bez orsztynu, 59 – ciemne piaski ilaste i faszyna, 347 – konstrukcje drewniano-kamienne

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Krakowiak, Marianna

Data:

1986 ; 11.09.1986

Accession number:

TDR/1986/17

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny ; konstrukcje drewniano-kamienne

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: