Object structure

Name:

KZG, I 498 B, 499 A C, plan archeologiczny wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka I 498 B, 499 A C

Site-locality-sector:

I

Site-locality-ar:

498, 499

Site-locality-quarter:

498 B, 499 A C

Site-locality-depth:

102,11-101,93 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan archeologiczny wykopu (budynek)

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:20; plan archeologiczny wykopu (budynek 1/62) – warstwy: 03 – brunatno-czarna ziemia, 020 – szara i żółtoszara ziemia, 021 – cięcie budynku 1/62, 022 – kamienie w spągu 023, 023 – czarna przepalona ziemia- wypełnisko 021, 035 – brązowa ziemia- wypełnisko jamy 074, 036 – kamienie w palenisku 073, 037 – przepalona glina w palenisku 073, 038 – warstwa spalenizny w palenisku 073, 039 – żółtopomarańczowy piasek- wypełnisko 021, 045-050 – „przekładaniec” szarej ziemi i żółtego piasku, 059 – szarobrunatna ziemia na zewnątrz budynku 1/62, 061 – przepalona glina z dużą ilością węgli w budynku 1/62, 062 – kamienie w spągu 035, 063 – zbutwiałe drewno, 064 – przepalone drewno, 066 – cięcie słupa prostokątnego, 067 – brunatna ziemia i zbutwiałe drewno- wypełnisko 066, 073 – palenisko w budynku 1/62, 053 – żółtozielonkawe piaski calcowe

Research Manager/ Creator of Collection:

Dąbrowska, Iwona ; Dąbrowski, Krzysztof

Author (of drawing, photo, record):

Czernous, F.

Data:

1962 ; 28.07.1962

ID:

TDR/1962/269

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; budynek ; plan archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: