Object structure
Name:

KZG, IV 98 A B, 99 A, profil archeologiczny W wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartki IV 98 A B, 99 A

Site-locality-sector:

IV

Site-locality-ar:

98, 99

Site-locality-quarter:

98 A B, 99 A

Site-locality-depth:

ok. 104,22-101,75 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:20; profil archeologiczny (zachodni) wykopu – warstwy: 01 – humus, 02 – szarożółty piasek, 03 – brunatny piasek, 04 – żółty piasek, 05 – ciemnoszara ziemia, 06 – żółty piasek, 07 – szara ziemia, 08 – żółty piasek, 09 – szaro-pomarańczowa gliniasta ziemia, 010 – ciemnoszara ziemia, 011 – konstrukcje drewniane, 012 – pas kamieni, 013 – skupiska kamienie w NW narożniku wykopu

Research Manager/ Creator of Collection:

Dąbrowska, Iwona ; Dąbrowski, Krzysztof

Author (of drawing, photo, record):

Krakowska, E.

Data:

1961 ; 20.07.1961

Accession number:

TDR/1961/426

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; umocnienia ; konstrukcje kamienno-drewniane ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: