Object structure

Name:

KZG, IV 99 A C, 198 B D, profil archeologiczny N wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartki IV 99 A C, 198 B D

Site-locality-sector:

IV

Site-locality-ar:

99, 198

Site-locality-quarter:

99 A C, 198 B D

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:20; profil archeologiczny (północny) wykopu – warstwy: 01 – humus, 02 – szarożółty piasek, 03 – ciemnobrunatny piasek, 04 – żółtopomarańczowa glina nad kamieniami 012, 09 – szaro-pomarańczowa gliniasta ziemia, 010 – ciemnoszara ziemia z konstrukcjami, 011 – konstrukcje w 010, 012 – pas kamieni, 013 – bruk kamienny z NW narożniku wykopu, 014 – fragmenty konstrukcji drewnianych pod 013, 016 – szarożółta ziemia, 017 – szara ziemia na E od 012, 018 – pomarańczowa przepalona glina pod 011, 019 – ciemnoszara ziemia nad 011

Research Manager/ Creator of Collection:

Dąbrowska, Iwona ; Dąbrowski, Krzysztof

Author (of drawing, photo, record):

Dąbrowska, Iwona ; Jaszczuk, W.R.

Data:

1961 ; 24.07.1961

ID:

TDR/1961/427

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; konstrukcje drewniane ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: