Object structure
Name:

KZG, I 95 C D, 96 C D, 97 C D, 98 C, profil archeologiczny E wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartki I 95 C D, 96 C D, 97 C D, 98 C

Site-locality-sector:

I

Site-locality-ar:

95, 96, 97, 98

Site-locality-quarter:

95 C D, 96 C D, 97 C D, 98 C

Site-locality-depth:

103,73-101,10 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:20; profil archeologiczny (wschodni) wykopu (profil zbiorczy sondaży na łące) – warstwy: ar 95: 01 – humus, 045, szarawy ił, 046 – brązowa – wypełnisko 014, 047 – żółty piasek ze zbutwiałym drewnem – wypełnisko 073, 048 – szaro-niebieskawe iły – wypełnisko 073, 049 – szarożółty piasek, 050 – szara, 051 – żółty piasek, 052 – szary piasek – wypełnisko 073, 053 – szarożółty piasek- wypełnisko 073, 054 – brunatno-czarna z faszyną, 055 – szarożółty piasek, 056 – szary piasek, 057 – faszyna w 073, 058 – żółtoszary piasek, 059 – szary piasek, 073 – cięcie rowu, 074 – cięcie nieckowa-tego zagłębienia, 075 – faszyna; ar 96: 01 – humus, 022 – żółty piasek, pomarańczowa glina, 032 – pomarańczowa glina, 033 – ilasta ze zbutwiałym drewnem, 035-037 – wkop 037, 038 – wkop, 039 – brązowoszara ziemia – wypełnisko 038, 040 – brunatno-czarna – wypełnisko 038, 041 – brunatna ze zbutwiałym drewnem, 042 – warstwa spalonego zbutwiałego drewna, 043 – pomarańczowa glina, 044 – ciemna warstewka wyznaczająca górną powierzchnię zerodowanych warstw, 045 – szarawy ił, 049 – szarożółty piasek, 050 – szara ziemia, 051 – żółty piasek, 052 – szary piasek, 057 – brunatna z faszyną, poziomymi kołkami i pionowymi palami; ar 97: 01 – humus, 022 – „przekładaniec” żółty piasek, pomarańczowa glina i szara ziemia, 032 – pomarańczowa glina, 033 – ilasta ziemia ze znaczną ilością zbutwiałego drewna, 034 – warstwa kamieni, 035 – jasnobrązowa ziemia – wypełnisko 037, 036 – ciemnobrązowa, ilasta, wypełnisko 037, 037 – wkop na granicy działek 97 i 96, 042 – ciemnobrunatna – zbutwiałe drewno, 045 – szarawy ił z kamieniami; ar 98: 01 – humus, 010 – brązowoszara, niejednolita, 024 – zailony piasek, 025 – belki w zailonej ziemi, 026 – jasnobrązowy piasek, 034 – kamienie

Research Manager/ Creator of Collection:

Dąbrowska, Iwona ; Dąbrowski, Krzysztof

Author (of drawing, photo, record):

Dąbrowska, Iwona

Data:

1960 ; 07.1960

Accession number:

TDR/1960/468

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: