Object structure
Name:

KZG, VI 601 BD, plan archeologiczny warstw

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 601 BD

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

601

Site-locality-quarter:

BD

Site-locality-depth:

102,67-104,89 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan warstw

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala 1:20; plan warstw 2, 3, 16, 25, 29, 30, 52-54, 56 (zdejmowanie świadka profilowego); warstwy: 02 – ciemnobrunatna piaszczysta warstwa, mało spoista; 03 – szarobrunatna warstwa z drobnymi okruchami cegieł- wypełnisko wkopu; 016 – jasnobrązowy piasek; 025 – ciemnobrunatna, gruboziarnista warstwa- wypełnisko wkopu; 29 – szarożółta glina- nasyp wału; 030 – piaski pylaste barwy szarobiałej; 052 – jasnobrązowa, zbita, piaszczysta ziemia z nielicznymi kamieniami; 053 – jasnobrązowy piasek- nasyp wału; 054 – jasnoszara gliniasto-piaszczysta warstwa; 56 – rdzawy piasek z kamieniami

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Gula, Małgorzata ; Cyngot, Dorota ; Błoński, Mariusz

Data:

1997 ; 3-5.07.1997

Accession number:

TDR/1997/2

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; plan archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: