Object structure
Name:

KZG, VI 402 CD, profil archeologiczny wschodni wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 402 CD

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

402

Site-locality-quarter:

CD

Site-locality-depth:

104,16-102,05 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil archeologiczny wschodni wykopu; warstwy: 368=369 – szaro-brunatna ze spalenizną i polepą i licznymi żółtymi przebarwieniami; 388 – wypełnisko o barwie szarej, przemieszane węgle z fragmentami polepy; 439 – ciemno-szaro-brązowa z licznymi fragmentami węgli; 465 – ciemnobrązowa, lekko ilasta; 477 – szarobrązowa; 490 – jasnożółta z rdzawymi przebarwieniami, piaszczysta; 491 – jasnoszara zawierająca wiele wtrąceń rdzawych, żółtych oraz węgli; 518 – zbity, twardy orsztyn (od strony N- piaszczysty); 519 – szarożółta zawierająca pasma orsztynów oraz liczne węgle; 540 – ciemnoszara z żółto-brązowymi wtrąceniami, licznymi fragmentami ceramiki, kości zwierzęcych i drobnych kamieni; 541 – żółtordzawa, lekko gliniasta, zawiera u spągu dużo drobnych i dużych kamieni; 561 – z całymi oraz zbutwiałymi fragmentami drewna; 562 – piaszczysta, zwarta, o barwie ciemno-brązowo-szarej, zawiera drzewną domieszkę organiczną i fragmenty węgli drzewnych; 566 – ciemno-szaro-brązowa, drzewna wkładka; 575 – piaszczysta, pylasta o barwie żółtordzawej, przedzielona szarymi pasmami; 577 – ciemna warstwa iłu; 578 – „odpadów” (stolarskich?) drzewnych w ile; 388a – cięcie wkopu; 483 – kamieni na zewnątrz absydy

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Głazik, Lidia

Data:

1992 ; 5-6. 08.1992

Accession number:

TDR/1992/49

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: