Object structure
Name:

KZG, VI 402 CD, profil archeologiczny wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 402 CD

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

402

Site-locality-quarter:

CD

Site-locality-depth:

104,05-101,85 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil archeologiczny wykopu; warstwy: 368 – szarobrunatna ze spalenizną, polepą i licznymi żółtymi przebarwieniami; 465 – szaro-brązowa z fragmentami gytii; 477 –ciemnoszara z licznymi węglami; 489 – szaro-brązowa, nakrapiana; 492 – szaro-żółta z rdzawymi przebarwieniami (od strony N); 518 – zbity, twardy orsztyn (od strony N o barwie zielonkawej); 519 – szaro-żółto-zielona zawierająca pasma orsztynów oraz węgle; 363 – kamienie łączone zaprawą; 364 – ława N; 528 – wypełnisko wkopu fundamentowego narożnika NE nawy; 528a – cięcie wkopu fundamentowego narożnika NE nawy; 483 – warstwa kamieni na zewnątrz absydy; 488 – cienka warstewka szarej ziemi; 491 – szaro-rdzawa jasna ziemia z węglami; 540 – ciemnoszara ziemia z dużą domieszką spalenizny; 561 – zbutwiałe drewno w szarej ziemi; 562 – brązowoszara piaszczysta ziemia z zawartością organiczną; 566 – ciemnoszaro-brązowa ziemia z wkładkami drewna; 575 – piaski pylaste szaro-rdzawe; 577 – ciemnoszary ił; 578 – fragmenty konstrukcji drewnianych

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Data:

1992 ; 8.08.1992

Accession number:

TDR/1992/35

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; kolegiata ; absyda ; fundamenty ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: