Object structure

Title:

European Identity and Polish Culture – Tomasz Mikocki’s Studies on the Tradition of Ancient Art

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 50: 2012 (2019)

Creator:

Rekowska, Monika

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

ill. ; 24 cm

Subject and Keywords:

antiquity ; Greek and Roman art ; antique tradition ; collections ; Grand-Tour ; historical parks ; gardens à l’antique

Abstract:

Tomasz Mikocki’s studies on the tradition of ancient art in Poland played a very important role in his scientific research. Professor Mikocki was convinced that the art and culture of antiquity was one of the elements of searching Polish identity, simultaneously confirming an affiliation to the same cultural sphere as Italy, France or Great Britain, the direct heirs of the Imperium Romanum. Therefore, his main aim was to study and publish the media of reception of antique forms and models in Polish art and culture. Eventually, he analysed different aspects of this phenomenon, primarily travels and collections of original Graeco-Roman antiquities and antiquelike artefacts, finally the decorative programme of the entire park-and-residence complexes, where Antiquity had an eminent meaning.

References:

Mikocki, T. 1981. Podróż do Italii Franciszka Bielińskiego (1787–1792) czyli co w XVIII w. o “wazach etruskich” wiedziano. Meander 36(8–9): 461–470.
Mikocki, T. 1982. Kolekcja rzeźb i waz antycznych Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie. Studia Wilanowskie 8: 55–83.
Mikocki, T. 1983. Sztuka starożytna w mecenacie Izabelli Czartoryskiej. Meander 38(6): 205–218.
Mikocki, T. 1984. Pompeje w relacjach podróżników polskich w XVIII w. In T. Kotula (ed.), Acta Pompeiana.
Księga Pamiątkowa ogólnopolskiego Sympozjum w Karpaczu: Pompeje – 1900-lecie wybuchu Wezuwiusza (79–1979). Acta Universitatis Wratislaviensis 611, Antiquitas 11, 45–51. Wrocław.
Mikocki, T. 1984. Problemy recepcji antyku w sztuce polskiej XVI w. Studia i materiały archeologiczne 2: 73–80.
Mikocki, T. 1984. Historia dwóch warszawskich zbiorów zabytków antycznych: kolekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego i Michała Ludwika Paca. Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie 28: 401–454.
Mikocki, T. 1986. Les anciennes collections d’antiquités en Pologne. Archeologia Warszawska 37: 41–85.
Mikocki, T. 1987. Antyk w mecenacie Heleny i Michała Radziwiłłów: Arkadia, Nieborów, Królikarnia. Studia i Materiały Archeologiczne 5: 25–50.
Mikocki, T. 1988. À la recherche de l’art antique. Les voyageurs polonais en Italie dans les années 1750–1830. Polska Akademia Nauk Komitet Nauk o Kulturze Antycznej, Archiwum Filologiczne XLII. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
Mikocki, T. 1988. Polskie “odkrycie” architektury doryckiej w XVIII wieku. In Z. Bania et al. (eds), Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii sztuki i architektury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, 405–414. Warszawa.
Mikocki, T. 1989. Antyk, Wenecja i Polska. Meander 44(6): 271–287.
Mikocki, T. 1990. Najstarsze kolekcje starożytności w Polsce, lata 1750–1830. Polska Akademia Nauk Komitet Nauk o Kulturze Antycznej, Archiwum Filologiczne XLVI. Wrocław-Warszawa--Kraków-Gdańsk-Łódź.
Mikocki, T. 1990. Les antiquités de Vénise dans les rélations des voyageurs polonais. In E. Fano Santi (ed.), Congresso Internazionale Venezia el’archeologia. Un importante capitolo nella storia del gusto dell’antico nella cultura artistica veneziana. 25–29 maggio 1988, Supplementi alla Rivista di Archeologia 7: 105–109.
Mikocki, T. 1991. Bibliografia tematu: miłośnictwo sztuki antycznej w Polsce w okresie stanisławowskim i przedpowstaniowym (do r. 1983). In A. Sadurska (ed), Z dziejów miłośnictwa antyku w Polsce, 191–213. Warszawa.
Mikocki, T. 1992. Alte Zeichnungen und Stiche nach antiken Skulpturen in polnischen Sammlungen. Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 107: 198–216, pls 73–86.
Mikocki, T. 1992. Antyczne pierwowzory z Sieni Gdańskiej. Porta Aurea. Rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego 1: 251–267.
Mikocki, T. 1993. Antyczne pierwowzory gdańskiego posągu Neptuna. Porta Aurea. Rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego 2: 31–47.
Mikocki, T. 1993. Pour Sa Majesté le Roi… Rysunki “z antyku” w zbiorach Gabinetu Rycin biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Katalog wystawy. Warszawa.
Mikocki, T. 1993. Historia zbiorów starożytniczych Uniwersytetu Warszawskiego. In J. Kolendo and S.K. Kozłowski (eds), Dzieje Archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, 41–51.Warszawa.

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

50

Start page:

111

End page:

147

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: