Object structure
Name:

KZG, VI 401 C, profil archeologiczny E wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 401 C

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

401

Site-locality-quarter:

C

Site-locality-depth:

102,50-104,00 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil wschodni wykopu – warstwy: 307 – przepalona gliniasta ziemia- rozsypisko wału; 309 – absyda; 335 – cięcie wkopu fundamentowego absydy; 336 – wypełnisko wkopu fundamentowego; 550 – zielonkawożółte piaski z domieszką iłu; 555 – pomarańczowa glina; 556 – jasnoszare piaski drobnoziarniste; 558 – cięcie wkopu fundamentowego absydy (335); 559 – wypełnisko (336); 567 – ciemnoszare piaski z węglami; 568 – żółtoszare pisaki z domieszką iłu; 574 – ciemnoszara ilasta ziemia z węglami; 576 – jasnoszaro-żółte piaski z iłem; 579 – jasnożółte piaski z orsztynem; 580 – szarobrązowo-zielonkawe iły z domieszką piasku

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Frydryszak, L.

Data:

1992 ; 29,31.08-1.09.1992

Accession number:

TDR/1992/80

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; kolegiata ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: