Object structure
Name:

KZG, VI 402 C, profil archeologiczny południowy, narożnik północno-wschodni nawy

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 402 C

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

402

Site-locality-quarter:

C

Site-locality-depth:

104,15-103,78 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny, narożnik nawy

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil archeologiczny południowy, narożnik północno-wschodni nawy; warstwy: 363 – kamienie łączone zaprawą w narożniku łączącym absydę (362) i ławę N (364); 366 – zasypisko po badaniach z lat 1958-1965; 368 – brązowa ziemia z węglami drzewnymi; 369 – zbita gliniasta ziemia

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Kowalczyk, Bogdan ; Bielawska, Katarzyna

Data:

1991 ; 07.1991

Accession number:

TDR/1991/26

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; kolegiata ; fundament ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: