Object structure
Name:

KZG, VI 402 A, profil archeologiczny wschodni filaru N kolegiaty

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 402 A

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

402

Site-locality-quarter:

A

Site-locality-depth:

104,05-102,95 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny filaru kolegiaty

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil archeologiczny wschodni filaru północnego kolegiaty; warstwy: 5 – jasne piaski drobnoziarniste; 7 – brązowe piaski z węglami; 10 – szarożółta, gliniasto-piaszczysta warstwa nasypowa; 11 – szarorudawe piaski z płatami wapna; 12 – ciemnoszary piasek z domieszką substancji organicznej; 343 – fundament filaru N; 389 – cięcie wkopu pod filar N; 390 – wypełnisko wkopu pod filar N; 364 – ława N kolegiaty

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Kowalczyk, Bogdan

Data:

1991 ; 23.07.1991

Accession number:

TDR/1991/16

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; kolegiata ; fundament ; filar ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: