Object structure

Name:

KZG, VI 401 BD, plan archeologiczny

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 401 BD

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

401

Site-locality-quarter:

BD

Site-locality-depth:

103,84-103,88 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan wykopu (belka konstrukcyjna kościoła)

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:2; plan wykopu (belka konstrukcyjna kościoła drewnianego) – warstwy: 15b – deska rozłożona całkowicie występująca śladowo; 16 – cięcie rowu fundamentowego kościoła „A”; 349 – brązowo-żółta ziemia piaszczysto-gliniasta z okruchami węgli drzewnych i polepy, między deską szalującą a fundamentem wschodniej ławy (333); 350 – drewno spalone; 351 – otoczka wokół spalonego drewna; 352 – warstwa brunatna, bardzo zbita, przylegająca do drewna od spodu; 354 – jasne, bardzo sypkie piaski pylaste

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Kowalczyk, Bogdan

Data:

1989 ; 12.08.1989

ID:

TDR/1989/17

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; kolegiata ; kościół drewniany ; plan archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: