Object structure
Name:

KZG, VI 401 BD, plan archeologiczny wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 401 BD

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

401

Site-locality-quarter:

BD

Site-locality-depth:

103,86-104,00 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan wykopu (elementy konstrukcji kościoła)

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; plan wykopu (elementy konstrukcji kościoła „A”. Poziom 1 i 2 – warstwy: 208 – cięcie wkopu z lat 1959-1965; 209 – zasypisko; 348 – zwalisko ściany południowej prezbiterium; 350 – spalona belka; 352 – brunatna ziemia pod spaloną belką kościoła „A”

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Kowalczyk, Bogdan

Data:

1989 ; 8-10.08.1989

Accession number:

TDR/1989/14

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; kolegiata ; kościół drewniany ; plan archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: