Object structure
Name:

KZG, VI 401 B, profil archeologiczny N wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 401 B

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

401

Site-locality-quarter:

B

Site-locality-depth:

103,00-103,64 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil północny wykopu archeologicznego – warstwy: 1-2 – zasypisko po I etapie badań; 5 – jasne piaski; 10 – szara i szarożółta gliniasto-piaszczysta ziemia z próchnicą; 11 – szare piaski zorsztynowane; 12 – ciemnoszary piasek z substancjami organicznymi; 13 – szara ziemia próchnicza; 144 – cięcie jamy po słupie; 145 – szarożółta ziemia – wypełnisko jamy 144.Dodatkowe objaśnienia: 1. ułamki naczyń ceramicznych; 2. Ułamki naczyń ceramicznych oraz kość; 3. Płytka ceramiczna; 4. piaski

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Gajewski, Leszek

Data:

1989 ; 19.08.1989

Accession number:

TDR/1989/22

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: