Object structure
Name:

KZG, VI 401 B, plan narożnika kościoła „A”

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 401 B

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

401

Site-locality-quarter:

B

Site-locality-depth:

103,95-103,44 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan narożnika kościoła „A” od strony SE

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; plan wykopu; – oznaczenia 1-7 określają typ gleby: 15 – ziemia gliniasta pomarańczowo-brązowa, ziemia przemieszana (wypełnisko rowu fundamentowego kościoła „A”); 15b – ślad deski szalującej, brunatno-szara; 208 – cięcie wkopu nowożytnego 1958-65, po wybraniu tzw. Grobu Mieszka Mieszkowica; 209 – brunatno-brązowa ziemia próchniczna – zasypisko wkopu 208; 349 – warstwa silnie przemieszana, gliniasta z dodatkiem piasku żółto-szaro-brązowego; 361 – spalenizna – kawałki zwęglonego drewna z widocznym układem włókien

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Kowalczyk, Bogdan

Data:

1989 ; 14-16.08.1989

Accession number:

TDR/1989/19

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; kolegiata ; kościół drewniany ; plan archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: