Object structure
Name:

KZG, VI 401 D, profil archeologiczny W świadka z prezbiterium kościoła A (kościół A i kolegiata)

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 401 D

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

401

Site-locality-quarter:

D

Site-locality-depth:

104,42-103,59 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny świadka z prezbiterium kościoła A (kościół A i kolegiata)

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil W świadka; warstwy: 15 – wypełnisko rowu fundamentowego kościoła „A” ; 15b – zbutwiała belka (odcinki dobrze zachowane) ; 201 – próchnica z żółtą gliną (zasypisko „grobu Mieszka Starego”) ; 202 – cięcie wkopu („grobu Mieszka Starego”) ; 203 – brunatna ziemia z fragmentami cegły (zasypisko „grobu Mieszka Starego”) ; 354 – żółtoszare piaski pylaste ; 356 – glina trzeciorzędowa, wielobarwna; w legendzie: 1. Utwory pylaste nieplastyczne; 2. Warstwa kulturowa; 3. Ślad po desce; 4. Piasek drobnoziarnisty z węgielkami (rzeczny); 5. Utwory ilaste, plastyczne; 6. Utwory piaszczysto pylaste z dodatkiem materiałów ilastych; k. ślad kreta; płytki ceramiczne

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Data:

1988 ; 5.08.- 8.08.1988

Accession number:

TDR/1988/19

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; kolegiata ; kościół drewniany ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: