Object structure
Name:

KZG, VI 401 BD, profil archeologiczny N świadka w „prezbiterium” kościoła „A”

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 401 BD

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

401

Site-locality-quarter:

BD

Site-locality-depth:

104,50-103,60 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil archeologiczny N świadka w „prezbiterium” kościoła; warstwy: 15 – wypełnisko rowu fundamentowego kościoła „A” ; 15b – ślad po desce ; 16 – cięcie wkopu fundamentowego kościoła „A” ; 201 – próchnica z żółtą gliną (zasypisko „grobu Mieszka Starego”, część górna”) ; 202 – cięcie wkopu („grobu Mieszka Starego”) ; 203 – brunatna ziemia z fragmentami cegły (zasypisko „grobu Mieszka Starego”, część dolna) ; 204 – kamienie w zaprawie „cementowej” ; 205 – płat gliny żółto-zielonej ; 206 – glina brunatno-szara ; 354 – żółtoszare piaski pylaste

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Gajewski, Leszek

Data:

1988 ; 8.08.1988

Accession number:

TDR/1988/21

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; kolegiata ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: