Object structure
Name:

KZG, VI 401 D, 402 C, 501 B, 502 A, plan archeologiczny wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartki VI 401 D, 402 C, 501 B, 502 A

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

401, 402, 501, 502

Site-locality-quarter:

401 D, 402 C, 501 B, 502 A

Site-locality-depth:

104,47-103,82 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:20; plan archeologiczny wykopu; warstwy: 1-2 – zasypisko po badaniach 1958-1965 ; 15 – wypełnisko rowu fundamentowego kościoła „A” ; 15b – ślad po desce szalującej ; 16 – cięcie wkopu fundamentowego kościoła „A” ; 307 – przepalona gliniasta ziemia pomarańczowa po obu stronach absydy ; 309 – kamienie absydy ; 356 – glina trzeciorzędowa wielobarwna ; 361 – spalenizna w postaci kawałków zwęglonego drewna z widocznym układem włókien ; 563 – żółty piasek z orsztynem

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Nowińska, Sława

Data:

1986

Documentation:

21-22. 08.1986

Accession number:

TDR/1986/8

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; kolegiata ; absyda ; plan archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: