Object structure
Name:

KZG, VI 401 BD, 501 B, profil archeologiczny NW wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartki VI 401 BD, 501 B

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

401, 501

Site-locality-quarter:

401 BD, 501 B

Site-locality-depth:

106,00-103,60 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:20; profil archeologiczny NW wykopu; warstwy: 01 – humus ; 02 – szarobrunatna ziemia ; 03 – rumosz kamienny ; 04 – brunatna ziemia ; 05 – rumosz kamienny ; 06 – cięcie wkopu ; 07 – brunatna ziemia (wypełnisko wkopu 06) ; 012 – warstwa spalenizny ; 014 – brązowy piasek z fragmentami spalonego drewna ; 017 – szary, zailony piasek ; 019 – przepalona glina ; 023 – kamienie po bokach „grobu/ołtarza” ; 033 – szarożółty piasek we wnętrzu kościoła ; 078 – szarobrunatna ziemia z fragmentami polepy ; 079 – zaprawa (?) w układzie poziomym na W od „grobu/ołtarza” ; 080 – szara ziemia z bryłkami gliny i kamieniami ; 081 – pomarańczowa glina pod posadzką (?) ; 082 – brązowa ziemia z warstewkami węgli w spągu ; 083 – brunatna ziemia częściowo przykryta posadzką ; 089 – beżowa glina ze śladami węgla drzewnego

Research Manager/ Creator of Collection:

Dąbrowska, Iwona ; Dąbrowski, Krzysztof

Author (of drawing, photo, record):

Dąbrowska, Iwona

Data:

1959 ; 25.09.1959

Accession number:

TDR/1959/86

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: