Object structure
Name:

bransoleta (Miechowice) - analiza metalograficzna

Type of object:

Obiekt archeologiczny

Location:

Miechowice

Location- administrative unit (present):

kujawsko-pomorskie

Location- administrative unit (former):

bydgoskie

Ownership:

Muzeum Archeologiczne Łódź; 1948;8

Characteristics of the object- technique:

kucie

Characteristics of the object- raw material:

miedź-Cu

Characteristics of the object- weight:

354,45 g

Object description:

Bransoleta /z 2 tarczkami spiralnymi/ Miechowice pow. Włocławek. Do analizy pobrano dwie próbki: CL-1553 A i CL-1553 B

Method of analysis:

Wstępne szlifowanie odbywało się na papierach karborundowych o ziarnistości 220, 320, 400 i 600 na mokro, następnie próbki wypolerowano w zwykły sposób na filcu za pomocą tlenku glinu. Próbki trawiono odczynnikiem składającym się z: 1 cz.25% NH3 + 1 cz.3% H202. Stosowano trawienie przez pocieranie w czasie od 3 do 15 sek.

Type of analysis:

analiza metalograficzna

Results:

Próbka CL - 1553A - W stanie nietrawionym obserwuje się bardzo dużą ilość wydłużonych siarczków miedzi /o małej szerokości/. Po wytrawieniu stwierdzono budowę krystaliczną o dość drobnym ziarnie. Twardość: 158 HV 0,15. Przedmiot wykonano na drodze kucia prawdopodobnie na gorąco. Próbka CL - 1553B - W stanie nietrawionym obserwuje się bardzo dużo drobnych siarczków miedzi ułożonych w poprzek do długości próbki. Po wytrawieniu stwierdzono budowę krystaliczną z bliźniakami i liniami poślizgów. Twardość: 131 HV 0,15. Przedmiot wykonano na drodze kucia prawdopodobnie na gorąco

Data:

1968

Accession number:

1553-CL/1-4

Chronology:

II epoka brązu

Subject and Keywords:

szlif metalograficzny

Relation:

Dokumentacja badań metaloznawczych zabytku archeologicznego wykonana w Centralnym Laboratorium Archeometrycznym w Warszawie

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: