Object structure
Name:

dagger with 3 rivets (Mierczyce) - metallographic analysis

Type of object:

Artifact

Location:

Mierczyce

Location- administrative unit (present):

Lower Silesia

Location- administrative unit (former):

Wrocław Province

Ownership:

Provincial Conservator of Monuments; 1

Characteristics of the object- technique:

casting

Characteristics of the object- raw material:

Copper-Cu

Characteristics of the object- weight:

29,92 g

Object description:

Sztylet + 3 nity - Mierczyce pow. Legnica. Do analizy pobrano dwie próbki: CL-1538 A i CL-1538 B

Method of analysis:

Wstępne szlifowanie odbywało się na papierach karborundowych o ziarnistości 220, 320, 400 i 600 na mokro, następnie próbki wypolerowano w zwykły sposób na filcu za pomocą tlenku glinu. Próbki trawiono odczynnikiem składającym się z: 1 cz.25% NH3 + 1 cz.3% H202. Stosowano trawienie przez pocieranie w czasie od 3 do 15 sek.

Type of analysis:

metallographic analysis

Results:

Próbka CL - 1538A - W stanie nietrawionym obserwuje się niewielką ilość drobnych siarczków oraz korozję atakującą brzeg próbki. Po wytrawieniu stwierdzono budowę dendrytyczną materiału lanego. Twardość: 240 HV 0,15. Próbka CL – 1538B - W stanie nietrawionym obserwuje się dość znaczną ilość drobnych siarczków o ułożeniu równomiernym. Po wytrawieniu stwierdzono budowę krystaliczną o dużej ilości linii poślizgów. Twardość: 255 HV 0,15. Przedmiot wykonano na drodze kucia prawdopodobne na gorąco

Data:

1968

Accession number:

1538-CL/1-5

Subject and Keywords:

szlif metalograficzny

Relation:

Documentation of metallurgical analyses of the archaeological artefact made at the Central Archeometric Laboratory in Warsaw

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: