RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Kolekcje we dworach ziemiańskich na terenach Rzeczypospolitej w dobie rozbiorów

Creator:

Rosset (de), Tomasz F.

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 67 Nr 3

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill., 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Aftanazy Roman. 1986–1993. Materiały do dziejów rezydencji, t. 1–11, Warszawa
Ajewski Konrad. 2004. Kolekcjonerstwo Konstantego Świdzińskiego. Z dziejów Biblioteki Ordynacji Krasińskich, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. XXXVI, s. 21–77
Benjamin Walter. 2005. Pasaże, Kraków
Bukowski Andrzej. 1989. Waplewo. Zapomniana placówka kultury polskiej na Pomorzu Nadwiślańskim, Wrocław–Gdańsk
Chopicki Edward. 1881. Wędrówka po guberni kijowskiej, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 310, s. 294–295
Chwalewik Edward. 1926–1927. Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone, Warszawa
Epstein Tadeusz. 2005. Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX wieku, Warszawa
Galeria rogalińska. 1998. Galeria rogalińska Edwarda Raczyńskiego (katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Poznaniu), Poznań
Gerson Wojciech. 1897. Znawstwo prawdziwe i rzekome w malarstwie, Warszawa
Haskell Francis. 1988. Taste and the Antiqua: The Lure of Classical Sculpture 1500–1900, New Haven
Jakimowicz Irena. 1973. Tomasz Zieliński kolekcjoner i mecenas, Wrocław
Klempert Mateusz. 2014. Dzieje fortuny rodu Kossakowskich z Wojtkuszek, [w:] Doktoranckie spotkania z historią, red. K.A. Kierski, M. Klempert, J. Śliczyńska, Olsztyn, s. 171–186
Kluczewska-Wójcik Agnieszka. 2014. Feliks „Manggha” Jasieński i jego kolekcja w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków
Łoski Józef, 1857. Biblioteka i muzeum Konstantego Świdzińskiego (wspomnienia z pobytuw Opoczyńskiem), „Gazeta Warszawska”, nr 138, s. 3–4; nr 140, s. 5–6; nr 143, s. 4–6; nr 146, s. 5–6; nr 148, s. 4; nr 149, s. 5; nr 151, s. 5–6; nr 153, s. 4–6
Łoziński Władysław. 1978. Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków
O. 1903. Muzeum huculskie w Kołomyi, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 14, s. 274–275
Ostrowska-Kębłowska Zofia. 1979. Siedziby-muzea. Ze studiów nad architekturą XIX w. w Wielkopolsce, [w:] Sztuka XIX wieku w Polsce. Naród — Miasto, Materiały Sesji SHS Poznań, grudzień 1977, Warszawa, s. 69–108
Przezdziecki Aleksander. 1841. Galeria obrazów Pana Marcelego Żurowskiego w Iwańkowicach pod Berdyczowem, „Atheneum”, t. IV, s. 231–254
Przezdziecki Aleksander, Rastawiecki Edward. 1853–1858. Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia w dawnej Polsce, Warszawa–Paryż
Rastawiecki Edward. 1850–1857. Słownik malarzy polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej przebywających, t. 1–3, Warszawa
Rosset (de) Tomasz F. 2014a. Kolekcja artystyczna: geneza, rozkwit, kryzys, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, t. XLV, s. 253–277
Rosset (de) Tomasz F. 2014b. Szkic o polskich kolekcjach artystycznych epoki zaborów, [w:]Miłośnictwo rzeczy. Studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku, red.K. Kłudkiewicz, M. Mencfel, Warszawa, s. 24–43
Ryszkiewicz Andrzej. 1981. Galeria obrazów Ignacego Korwina-Milewskiego, [w:] A. Ryszkiewicz, Kolekcjonerzy i miłośnicy, Warszawa, s. 197–222
Rzyska-Laube Dobromiła. 2013. Początki waplewskich zbiorów artystycznych za czasów Antoniego Sierakowskiego (1783–1842), [w:] Ród Sierakowskich na ziemi malborskiej, red. J. Hochleitner, P. Szwedowski, Malbork, s. 115–126
Rzyska-Laube Dobromiła. 2014. Narodowy gabinet osobliwości. Zbiory Mieczysława Mieczkowskiego (1869–1947) z Niedźwiedzia, [w:] Miłośnictwo rzeczy. Studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku, red. K. Kłudkiewicz, M. Mencfel, Warszawa, s. 115–135
Rzyska-Laube Dobromiła. 2015. Zaginiona kolekcja. Nowe ustalenia na temat zawartości zbiorów Sierakowskich z Waplewa oraz ich wojennych i powojennych losów, „Gdańskie Studia Muzealne”, t. 8: Pałac hrabiów Sierakowskich w Waplewie Wielkim. Ludzie, miejsce, kolekcja, Gdańsk, s. 122–125
Skorupska-Szarlej Janina. 2012. Polskie malarstwo i grafika w zbiorach Niedzielskich w Śledziejowicach, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. XXVIII, s. 185–204
Skorupska-Szarlej Janina. 2016. Zbiory rzemiosła artystycznego, militariów i malarstwa obcego rodziny Niedzielskich, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, t. XXXI, s. 253–287
Syrokomla Władysław. 1861. Borejkowszyzna — zbiorek obrazów, „Kuryer Wileński”, nr 90.Tazbir Janusz. 1987. Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy, mity a rzeczywistość historyczna, Warszawa
Urbański Antoni. 1927. Kresowe siedziby polskie, które uległy zagładzie. Czerwony Dwór, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 52, s. 1085
Urbański Antoni. 1928a. Z czarnego szlaku i tamtych rubieży: zabytki polskie przepadłe na Podolu, Wołyniu, Ukrainie, Warszawa
Urbański Antoni. 1928b. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi, Warszawa
Urbański Antoni. 1929a. Memento kresowe, Warszawa
Urbański Antoni. 1929b. Pro memoria: 4-ta serja rozgromionych dworów kresowych, Warszawa

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

67

Issue:

3

Start page:

371

End page:

380

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:98561 ; 0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM67.2019.3.006

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information