Object structure
Name:

siekierka (Strzydzew) - analiza metalograficzna

Type of object:

Zabytek ruchomy

Location:

Strzydzew

Location- administrative unit (present):

wielkopolskie

Location- administrative unit (former):

kaliskie

Ownership:

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu; 1939:109

Characteristics of the object- technique:

kucie

Characteristics of the object- raw material:

miedz-Cu

Characteristics of the object- weight:

104,57 g

Object description:

Siekierka - Strzydzew, gm. Czermin, pow. Jarocin ; Do analizy pobrano dwie próbki: CL-66A i CL-66B

Method of analysis:

Wstępne szlifowanie odbywało się na papierach karborundowych o ziarnistości 220, 320, 400 i 600 na mokro, następnie próbki wypolerowano w zwykły sposób na filcu za pomocą tlenku glinu. Próbki trawiono odczynnikiem składającym się z: 1 cz.25% NH3 + 1 cz.3% H202. Stosowano trawienie przez pocieranie w czasie od 3 do 15 sek.

Type of analysis:

analiza metalograficzna

Results:

Próbka CL-66 A. W stanie nie trawionym widoczne są dość liczne wtrąceń tlenków, oraz drobne pory. Po wytrawieniu stwierdzono strukturę krystaliczną. Na niektórych ziarnach występują liczne linie poślizgów. Obserwuje się również bliźniaki i figury trawienia. Twardość: 153 HV 0,1. Przedmiot wykonano na drodze kucia na gorąco ; Próbka CL-66 B. W stanie nie trawionym widoczne są dość liczne wtrąceń tlenków, oraz drobne pory. Po wytrawieniu stwierdzono strukturę krystaliczną. Na niektórych ziarnach występują liczne linie poślizgów. Obserwuje się również bliźniaki i figury trawienia. Twardość: 130 HV 0,1

Data:

1964

Accession number:

66-CL/1-4

Chronology:

kultura unietycka

Subject and Keywords:

szlify metalograficzne

Relation:

Dokumentacja badań metaloznawczych zabytku archeologicznego wykonana w Centralnym Laboratorium Archeometrycznym w Warszawie

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: