Object structure
Name:

siekierka (Łabiszyn) - analiza chemiczna

Type of object:

Zabytek ruchomy

Location:

Łabiszyn

Location- administrative unit (present):

kujawsko-pomorskie

Location- administrative unit (former):

bydgoskie

Ownership:

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu; 39:112a

Characteristics of the object- technique:

kucie

Characteristics of the object- raw material:

miedz-Cu

Characteristics of the object- weight:

160,8 g

Object description:

Siekierka - Łabiszyn, pow. Szubin ; Do analizy pobrano dwie próbki: CL-64A i CL-64B

Method of analysis:

Analizę wykonano na spektrografie kwarcowym średniej dyspersji JSP-28, jako źródło wzbudzenia użyto generatora łuku prądu zmiennego DG-2. Analiza wykonała inż. Longina Koziorowska. W przypadku publikacji wyników zastrzega się autorstwo wykonawcy oraz pracowni wykonującej.

Type of analysis:

analiza chemiczna

Data:

1964

Accession number:

64-CL-CH

Relation:

Dokumentacja badań metaloznawczych zabytku archeologicznego wykonana w Centralnym Laboratorium Archeometrycznym w Warszawie

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: