RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Dzieje siedziby Jacobsona w Warszawie w drugiej połowie XVIII i na początku XIX w.

Creator:

Główka, Dariusz ; Mazur, Elżbieta

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 67 Nr 2

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Bartczakowa Aldona, Malinowska Irena. 1974. Pałac Branickich, Warszawa
Dziewulski Stefan, Radziszewski Henryk. 1913. Warszawa, t. 1: Dzieje miasta; Topografia; Statystyka ludności, Warszawa
Dygdała Jerzy. 1994. Adam Stanisław Grabowski (1698–1766). Biskup, polityk, mecenas, Olsztyn
Gintyłłówna Romana. 1969. „Pałac i kamienica Jacobsonów”, Warszawa (maszynopis w archiwum Państwowego Przedsiębiorstwa Pracowni Konserwacji Zabytków)
Główka Dariusz. 1996. Być biskupem i ministrem. Majątek ruchomy biskupa chełmskiego i podkanclerzego Macieja Garnysza (1790 r.), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XLIV, nr 2, s. 177–183
Grochulska Barbara. 1980. Warszawa na mapie Polski stanisławowskiej, Warszawa
Hass Ludwik. 1980. Sekta farmazonii warszawskiej, Warszawa
Inwentarz Zamku. 1907. Inwentarz Zamku Jego Królewskiey Mości y Rzeczypospolitey Warszawskiego nad Wisłą leżącego z zlecenia Przeswietney Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego Kommissyi przez niżey podpisanego z wyrażeniem Appartamentow y innych mieszkań tudzież memblow y wszelkich należytości Roku 1769 spisany. wyd. K. Marcinkowski, „Przegląd Historyczny”, t. 5, z. 1, s. 110–138
Kowecka Elżbieta. 1987. Z dziejów jubilerstwa warszawskiego w XVIII wieku. Prace Joachima Fryderyka Jacobsona dla Jana Klemensa Branickiego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXXV, nr 1, s. 77–92
Kwiatkowski Marek. 1973. Kamienice warszawskie drugiej połowy XVIII w. Próba systematyzacji, [w:] Warszawa XVIII wieku, z. 2, red. J. Kowecki, Warszawa, s. 161–217
Kwiatkowski Marek. 1975. Pałac Teodora Potockiego i Mennica Jego Królewskiej Mości, „Rocznik Warszawski”, R. XIII, s. 97–133
Kwiatkowski Marek. 1989. Architektura mieszkaniowa Warszawy. Od potopu szwedzkiego do Powstania Listopadowego, Warszawa
Lechman Johann Georg, Bach Joseph. 1809. Plan miasta Warszawy. Plan von der Stadt Warschau, Drezno
Łoza Stanisław. 1954. Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa
Mączyński Ryszard. 2016. Zug Simon Gottlieb, [w:] Słownik architektów i budowniczych środowiska warszawskiego XV–XVIII wieku, red. P. Migasiewicz, H. Osiecka-Samsonowicz, J. Sito, Warszawa, s. 498–509
Otto Leopold. 1881. Przyczynek do historii Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w latach 1650–1781, Warszawa
Putkowska Jolanta. 1997. Dom bogatego mieszczanina gdańskiego i warszawskiego w II połowie XVIII wieku — różnice i podobieństwa, [w:] Mieszczaństwo gdańskie. Sesja naukowa „Mieszczaństwo gdańskie”, 21–23.11.1996, Gdańsk 1997, red. S. Salmonowicz, Gdańsk, s. 81–107
Rejman Zofia. 1985. Jurydyka Leszno w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego, część I, „Rocznik Warszawski”, t. 18, s. 61–119
Rejman Zofia. 1987. Jurydyka Leszno w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego, część II, „Rocznik Warszawski”, t. 19, s. 5–42
Sawicki Tymoteusz. 1925, Jurydyki i ratusze Warszawy, „Kronika Warszawy”, z. 11, s. 2–12
Smoleńska Barbara. 1984. Przemiany struktury własności ziemskiej w okolicach Warszawy w XVI–XVIII wieku, „Rocznik Mazowiecki”, t. 8, s. 87–107
Sroczyńska Krystyna. 1969, Zygmunt Vogel. Rysownik gabinetowy Stanisława Augusta. Wrocław-Warszawa
Szulc Eugeniusz. 1989. Cmentarz ewangelicko-augsburski w Warszawie, Warszawa
Szwankowska Hanna. 1963. Wnętrza warszawskich domów w XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. VIII, nr 3, s. 313–335
Taryfa. 1807. Taryffa domów miasta Warszawy dla wygody pobliczney wydana nakładem S. Z. roku 1807 w miesiącu wrześniu […], Warszawa
Taryfa. 1821. Taryffa domów miasta stołecznego Warszawy dla wygody publicznéj nowo wydana, z dołączeniem przedmieścia Pragi i domów za rogatkami będących, tudzież opisu historycznego tey stolicy, Warszawa
Taryfa Posesji. 1963. Taryfa Posesji Warszawy z r. 1770, [w:] Źródła do dziejów Warszawy, t. 1, Rejestry podatkowe i taryfy nieruchomości 1510–1770, wyd. A. Berdecka, J. Rutkowska, A. Sucheni-Grabowska, H. Szwankowska, Warszawa
Wojtowicz Jerzy. 2017. Miasto europejskie w epoce Oświecenia i Rewolucji Francuskiej, wyd. 2, Toruń

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

67

Issue:

2

Start page:

223

End page:

232

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:87294 ; 0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM67.2019.2.004

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information