Object structure
Name:

KZG, V 14 C, profil archeologiczny E wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka V 14 C

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

14

Site-locality-quarter:

C

Site-locality-depth:

104,80-101,59 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil E wykopu – warstwy: 1 – darń i ziemia pod darnią (humus); 2c – brązowoszara ziemia z luźno rozmieszczonymi kamieniami; 3-4 – szara ziemia z zawartością luźno rozmieszczonych kamieni i bryłek polepy; 5 – szarobrunatna ziemia z luźno rozmieszczonymi kamieniami; 9 – okrzeski kamienne; 11 – ciemnoszara do szarobrunatnej ziemia próchniczna z pewną zawartością okrzesków, gruzu ceglanego i okruchów węgla drzewnego; 12 – jasnożółta glina piaszczysta (po wyschnięciu bardzo twarda; 15 – szara do ciemnoszarej zwarta ziemia z domieszką próchnicy (poziom wegetacyjny?); 18 – jasnobeżowe piaski drobno- i średnioziarniste; 22 – jasnobeżowy, wpadający w kremowy piasek sypki, drobnoziarnisty z małą ilością węgla drzewnego; 40 – intensywnie ciemna, czarna z bardzo dużą ilością węgla drzewnego, zailony piasek drobno- i średnioziarnisty; 46 – zielonkawa glina; 48 – ślad po słupie; 55 – umocnienia (piasek, glina, ił, kamienie); 58 – plecionka (?); 76 – konstrukcje drewniane; 77 – próchnica; 78 – zielonkawo-niebieskie iły (mułki)

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Nowińska, Sława ; Filipowicz, I.

Data:

1984 ; 15, 17.09.1984 ; 1990 ; 29.09.1990

Accession number:

TDR/1984/46

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: