Object structure
Name:

KZG, V 14 C, profil archeologiczny S wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Obiekt archeologiczny

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka V 14 C

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

14

Site-locality-quarter:

C

Site-locality-depth:

104,81-101,97 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil S wykopu – warstwy: 1 – darń i ziemia pod darnią (humus); 2c – brązowoszara ziemia z luźno rozmieszczonymi kamieniami; 3-4 – szara ziemia z zawartością luźno rozmieszczonych kamieni i bryłek polepy; 5 – szarobrunatna ziemia z luźno rozmieszczonymi kamieniami; 6 – brunatnoszara ziemia, strop nierówny (z zawartością przedmiotów żelaznych); 6a – warstwa o charakterze nasypowym, z początku zasypywania „jamy kowala” (?); 6b – ciecie – ścianki i zarys „jamy kowala”; 7 – pomarańczowo-żółta i różowawa jednolita warstwa (zaprawa wapienna?); 8 – jasnożółto-szara warstwa niwelacyjna; 9 – okrzeski kamienne; 10 – pomarańczowo-żółta zwarta glina, utwardzająca poziom podłoża posadzki; 11 – ciemnoszara do szarobrunatnej ziemia próchniczna z pewna zawartością okrzesków, gruzu ceglanego i okruchów węgla drzewnego; 12 – jasnożółta glina piaszczysta (po wyschnięciu bardzo twarda; 15 – szara do ciemnoszarej zwarta ziemia z domieszką próchnicy (poziom wegetacyjny?); 16 – ziemia szara do szarobrunatnej, zawierająca okruchy i pył węgla drzewnego; 18 – jasnobeżowe piaski drobno- i średnioziarniste; 22 – jasnobeżowy, wpadający w kremowy piasek sypki, drobnoziarnisty z małą ilością węgla drzewnego; 40 – intensywnie ciemna, czarna z bardzo dużą ilością węgla drzewnego, zailony piasek drobno- i średnioziarnisty;55 – umocnienia (piasek, glina, ił, kamienie); 58 – plecionka (?); 72 – wypełnisko pomiędzy plecionkami (piasek i kamienie); 77 – próchnica; 81 – piasek jałowy; 82 – piasek calcowy

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Nowińska, Sława ; Kowalczyk, Bogdan

Data:

1984 ; 14-15.09.1984 ; 1986 ; 21.08.1986 ; 1990 ; 19.07.1990

Accession number:

TDR/1984/44

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Image

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: