Object structure
Name:

KZG, V 14 C, plan archeologiczny wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka V 14 C

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

14

Site-locality-quarter:

C

Site-locality-depth:

103, 63-103,50 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; plan wykopu – warstwy: 13 – ciemnoszara ziemia, wypełnisko jamy; 14 – ciecie jamy; oznaczenia w legendzie iły mioceńskie w dolnej części rowu fundamentowego (?), kości, ceramika, kamienie; oznaczenia zabytków ruchomych – numerki: 1 – kapitel kamienny niewykończony; 2 – duży okrzesek; 3 – rozpołowiona czaszka krowy(?) ze śladami nacięć (odpiłowany róg); 4 – rozpołowiona czaszka (fragment); 5 – krąg lędźwiowy; 6 – fragment naczynia z cylindryczną szyjką; 7 – fragment dna naczynia ze znakiem garncarskim; 8, 10 – kamień; 9, 13 – fragment części przydennej naczynia; 11 – kość długa (fragment); 12 – dwa fragmenty brzuśców naczyń; 14 – gwóźdź z ozdobnym łebkiem

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Słupecki, Leszek

Data:

1984 ; 16.08.1984

Accession number:

TDR/1984/25

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; plan archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Image

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: