Object structure
Name:

KZG, V 14 A, plan i profil archeologiczny

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Obiekt archeologiczny

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka V 14 A

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

14

Site-locality-quarter:

A

Site-locality-depth:

102,90-102,99 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan i profil zwęglonego przedmiotu w warstwie

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:5; plan i profil archeologiczny – warstwy: 50 – piaski pylaste szarobrązowe, charakter nasypowy, mało zwarte, domieszki organiczne, okruchy węgla drzewnego; 51 – fragmenty elementów konstrukcyjnych, ślady węgla, płaty materiału ilastego o różnym stopniu przepalenia od barwy ciemnobrązowej do ceglasto-czerwonej; 80 – wkładka piasków pylastych biało-żółtawych

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Gajewski, Leszek

Data:

1990 ; 27.09.1990

Accession number:

TDR/1990/31

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; plan archeologiczny ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: