Object structure
Name:

KZG, V 14 A, profil archeologiczny N wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka V 14 A

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

14

Site-locality-quarter:

A

Site-locality-depth:

103,10-104,08 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil N wykopu – warstwy: ; 9 – ciemnobrązowa ziemia z węglami drzewnymi, popiołem i nielicznymi grudkami polepy; 13 – jasnobrązowa, jednolita ziemia o drobnych ziarnach; 16 – jasnobrązowa, piaszczysta ziemia z węglami drzewnymi; 18 – szarostalowa ziemia mułkowa z węglami drzewnymi i grudkami polepy; 21 – szaro-beżowa, piaszczysta z przepalonymi konstrukcjami drewnianymi; 22 –Szarobrązowy piasek z fragmentami konstrukcji drewnianych; 23 – jasnoszary, brązowy piasek; 25 – szarobrązowa jasna piaszczysta ziemia z dużą ilością węgli drzewnych, pomarańczową glinka i fragmentami belek; 26 – żółty piasek ze śladami plecionki; 27 – ciemnoszaro-brązowa piaszczysta ziemia z plamami pomarańczowej glinki i popiołem oraz fragmentami przepalonych belek; 28 – szarobrązowa ziemia ilasta z węglami drzewnymi i polepą; 29 – szaro-kremowy zbity ił z wkładka popiołu i węglami drzewnymi; 30 – szarobrązowa piaszczysta ziemia z fragmentami konstrukcji drewnianych; 38 (=27) – szaro-kremowa piaszczysta ziemia z bardzo licznymi węglami drzewnymi, kamieniami średniej wielkości i grudkami iłu; 39 – ciemnoszaro-brązowa ziemia z fragmentami przepalonych konstrukcji drewnianych, grudkami przepalonego iłu i nielicznymi kamieniami; 40 – jasnoszare piaski pylaste z węglami drzewnymi i płatami zielonkawej gliny; 42 – przepalone konstrukcje drewniane w szarej ziemi; 47 – jasnoszaro-zielonkawe piaski pylaste z wtrąceniami orsztynu; 48 – szary piasek z płatami zielonkawej gliny i dużą ilością węgli drzewnych

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Otrębska, A.

Data:

1987 ; 20-21.08.1987

Accession number:

TDR/1987/36

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: