Object structure

Name:

KZG, V 4 A, profil archeologiczny E

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka V 4 A

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

4

Site-locality-quarter:

A

Site-locality-depth:

105,00-103,00 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil wykopu archeologicznego

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:20; profil archeologiczny – warstwy: 01 – humus; 02 – szara ziemia; 03 – szara ziemia z kamieniami- wypełnisko 06; 05 – czarna ziemia- wypełnisko 06; 06 – cięcie jamy 1/65; 07 – żółta glina; 08 – szarobrązowa ziemia; 09 – brunatno-brązowa ziemia z węglami; 010 – przepalone drewno i kamienie; 011 – szarobrunatna ziemia z węglami; 012 – przepalone drewno z pomarańczową gliną; 013 – brązowa ziemia; 014 – przepalone drewno; 015 – ił; 016 – żółty piasek

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Dąbrowska, I.

Data:

1965 ; 20.07.1965

ID:

TDR/1965/400

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: