Object structure

Name:

KZG, V 9 D, profil W – ukośny, plan warstwy 20

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

V9D

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

9

Site-locality-quarter:

D

Site-locality-depth:

103,00 m n.p.m

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan i profil wykopu archeologicznego

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil W i plan wykopu na głębokości 103,00 m n.p.m.; warstwy: 20 – „kurhan”; 33 – szarozielonkawa ilasta ziemia z węglami drzewnymi; 37 – calec; 39 – szara ziemia (poziom chodzenia)

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Plutecka, B.

Data:

1991 ; 29.07.1991

ID:

TDR/1991/21

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; plan wykopu ; profil archeologiczny

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: