Object structure
Name:

KZG, V 9 D, profil S – ukośny

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

V9D

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

9

Site-locality-quarter:

D

Site-locality-depth:

103,00 m n.p.m

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil wykopu archeologicznego

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil S – ukośny wykopu; warstwy: 19 – zbite brązowoszaro-żółte mułki; 20 – „kurhan” zbudowany z kamieni polnych; 22 – konstrukcje drewniane o przebiegu NW-SE; 26 – konstrukcje drewniane o przebiegu W-E; 27 – konstrukcje drewniane; 31 – gytia przepalona o barwie pomarańczowej; 32 – piaski pylaste z węglami drzewnymi; 33 – ilasta ziemia barwy popielato-zielonkawej z węglami drzewnymi; 37 – calec; 38 – drobnoziarniste piaski pylaste barwy żółtej z orsztynem; 39 –ciemnopopielata ziemia ilasta (poziom chodzenia); 40 – gytia z węglami drzewnymi

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Filipowicz, I.

Data:

1990 ; 22.09.1990

Accession number:

TDR/1990/22

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny ; konstrukcje

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: