Object structure
Title:

Professor Jacek Lech’s Archaeological Interest in Ojców and the Sąspowska Valley

Subtitle:

Between History and Archaeology : papers in honour of Jacek Lech

Creator:

Partyka, Józef

Contributor:

Januszewska-Rusinek, Zofia : Tł.

Publisher:

Archaeopress Archaeology

Place of publishing:

Oxford; England

Date issued/created:

2018

Description:

il. ; 29 cm

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

Dolina Sąspowska ; Ojców ; Ojcowski Park Narodowy

Abstract:

The work presents an examination of the archaeological interest of Professor Jacek Lech in the Valley of Sąspówka; the development and results of his scientific research, particularly in the Neolithic as well as his cooperation with the Ojców National Park in the years 1970–2006. Professor Lech’s first stay in Ojców in 1968 was connected with the archaeology students’ apprenticeship. The beginnings of his interest in this area coincided with the first Paleolithic symposium in 1970. In the following years the Professor carried out the scientific study of the Neolithic flint mine in Sąspów. Within our cooperation we held science symposia together and edited three books on archaeology related to the Valley of Prądnik. The Professor has always been helpful and willing to advise on the Ojców National Park’s publi503-cations, not to mention his support for the Park in its educational activity

References:

Chmielewski, W. (ed.). 1970. Kultury archeologiczne i podpodziały wczesnego Würmu w Europie Środkowej, Ojców
Lech, J. 2001. Z prehistorii wsi Sąspów. In J. Partyka (ed.), Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Ojców, 400–406
Lech, J. 2006a. O książce, archeologii i Jurze Ojcowskiej słowo wstępne. In J. Lech and J. Partyka (eds), Jura Ojcowska w pradziejach i początkach państwa polskiego, Ojców, 13–18
Lech, J. 2006b. Mistrz, uczeń i Dolina Sąspowska. In J. Lech and J. Partyka (eds), Jura Ojcowska w pradziejach i początkach państwa polskiego, Ojców, 717–758
Lech, J. 2011. Danubian organization of flint mining in the southern part of the Polish Jura: a study from Sąspów near Cracow. In M. Capote, S. Consuegra, P. Díaz-del-Río and X. Terradas (eds), Proceedings of the 2th International Conference of the UISPP Commission on Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times (Madrid, 14–17 October 2009), Oxford, Archaeopress, British Archaeological Reports, International Series 2260, 117–128
Lech, J. and Partyka, J. (eds). 1992a. Prof. Stefan Krukowski (1890–1982). Działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 6
Lech, J. and Partyka, J. (eds). 1992b. Prof. Stefan Krukowski (1890–1982). Działalność archeologiczna i jej znaczenie dla nauki polskiej, Ojców
Lech, J. and Partyka, J. (eds). 2001a. Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej, Ojców
Lech, J. and Partyka, J. 2001b. Archeologiczne badania sondażowe nad Jaskinią Ciemną w 1998 roku. In J. Lech and J. Partyka (eds), Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej, Ojców, 337–352
Lech, J. and Partyka, J. 2001c. Stanowisko archeologiczne ‘Nad Jaskinią Ciemną’ w świetle badań sondażowych w latach 1998 i 2000. In J. Partyka (ed.), Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Ojców, 407–412
Lech, J. and Partyka, J. (eds). 2006. Jura Ojcowska w pradziejach i początkach państwa polskiego, Ojców
Partyka, J. and Sołtys-Lelek, A. Ojcowski Park Narodowy: wybrane problemy ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego, [in progress]
Piotrowska, D. 2006. Dwa jubileusze i jedno sympozjum. In J. Lech and J. Partyka (eds), Jura Ojcowska w pradziejach i początkach państwa polskiego, Ojców, 251–266

Start page:

503

End page:

508

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Language:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: