Object structure
Title:

Forgotten History of Zespół do Badań Dziejów Szkła w Wielkopolsce(the Group for the Study of History of Glass in Greater Poland)

Subtitle:

Between History and Archaeology : papers in honour of Jacek Lech

Creator:

Kaczmarek, Jarmila E.

Contributor:

Kowalska, Agata : Tł.

Publisher:

Archaeopress Archaeology

Place of publishing:

Oxford; England

Date issued/created:

2018

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

history of archaeology ; history of glass ; historical archaeology ; Poznan

Abstract:

A Polish historian of glass Jerzy Olczak, who worked in Poznan for many years, brought together a group of enthusiasts interested in this subject. In 1981, he founded the Group for the Study of the History of Glass in Greater Poland (Zespół do Badań Dziejów Szkła w Wielkopolsce) to carry out field research for verifying glassworks sites in the region. Under a different name, this group operates to this day

References:

Dekówna, M. 2005. Rozwój metod badania znalezisk szkła w Polsce w latach 1930–2000, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia 29, 3–40
Kaczmarek, J. 1983. Romańskie płytki posadzkowe z Trzemeszna, woj. Bydgoszcz, Fontes Archaeologici Posnanienses 32, 83–87
Kaczmarek, J. 1996. Organizacja badań i ochrony zabytków archeologicznych w Poznaniu (1720–1958), Poznań
Kronika 1975. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1969/70–1971/72 za rektoratu prof. dra Czesława Łuczaka, Poznań
Markiewicz, M. and Nawracki, M. 2000. Wykaz publikacji naukowych prof. dr. hab. Jerzego Olczaka, Archaeologia Historica Polona 8, 17–31
Mucha, M. 1979. Badania archeologiczne na terenie nowożytnej huty szkła w miejscowości Bukowe, Rocznik Koniński 7, 181–199
Mucha, M. 1984. Archeologiczna weryfikacja nowożytnych hut szkła na terenie Wielkopolski południowo-wschodniej, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia 10 83–118
Olczak, J. 1968. Wytwórczość szklarska na terenie Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno technologiczne, Wrocław
Olczak, J. 1984. Archeologia w badaniach nad średniowiecznym i nowożytnym hutnictwem szkła w Polsce, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia 10, 51–64
Przewoźna-Armon, K. 2000. Profesor Jerzy Olczak, Archaeologia Historica Polona 8, 11–16
Stolpiak, B. 1982. Ogólnopolska konferencja historyków szkła, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1982 (1), 159–160
Stolpiak, B. 1984a. Metoda archeologicznych badań powierzchniowych nowożytnych hut szkła, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeolgia 10, 65–82
Stolpiak, B. 1984b. Rozwój prahistorii polskiej w okresie 20-lecia międzywojennego. Część I: 1918–1928, Poznań
Stolpiak, B. 2009. Profesor Jerzy Olczak (31 VII 1929–11 V 2007), Folia Praehistorica Posnaniensia 15, 457–459
Sulimierski, F., Chlebowski, B. and Walewski, W. (eds). 1880–1914. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich I–XV, Warszawa
Turno, A. 1989. Romische und frühbyzantinische Gläser aus Novae in Bulgarien, Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte 22, 163–170

Start page:

491

End page:

502

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: